Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

V apríli 2017 sa koordinátorka projektu Záhrada, ktorá učí, zúčastnila študijnej cesty "Ako zmeniť školskú záhradu", ktorá pozostávala najmä z návštev českých školských a prírodných záhrad. A veru, bolo sa čím inšpirovať.

Študijnú cestu organizovalo SEV SAŽP Dropie v rámci projektu:  LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky. Jedným z cieľov projektu je, aby školy, centrá voľného času a organizátori voľnočasových aktivít pozitívne zmenili svoje okolie vytvorením mikrobiotopov, ktoré budú zároveň slúžiť ako praktické laboratóriá živej prírody a spestria tak výučbu o prírodných vedách.

Na inšpiráciu mali slúžiť práve záhrady. Ako prvú sme navštívili Waldorfskú základnú a materskú školu v Brne, kde sme si prehliadli prírodnú Záhradu zmyslov slúžiacu ako prírodná učebňa pre základnú školu, záhradky pre materskú školu, dažďovú záhradu a prírodné prvky pre hru v družine.

V školskom zariadení pre environmentálne vzdelávanie LIPKA – pracoviská Kamenná a Rozmarýnek v Brne sme mali možnosť vidieť najmä ukážku prvkov v prírodnej permakultúrnej záhrade s terapeutickými prvkami určených pre školskú výučbu aj verejnosť.

 V Ekologickom inštitúte Veronica v Hostětíně sme strávili dva dni rôznymi prezentáciami, ale aj praktickými ukážkami výučbových programov v záhrade, dokonca aj pre hendikepované deti, ktoré je ale možné použiť všeobecne ako interaktívny program pre účastníkov. Spoznávali sme tu prírodu inými zmyslami aj s pomocou interaktívnych zážitkových prvkov, ktoré sa tu nachádzajú.

Súčasťou študijnej cesty bolj aj prezentácie členov "expedície", takže aj Záhrada, ktorá učí, sa dostala do povedomia účastníkov.

Viac ako slová však o týchto záhradách vravia fotky, ktoré pripájame na inšpiráciu.