Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

V pondelok 1.októbra sme slávnostne otvorili učiacu záhradu Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave. Okrem zástupkyne bratislavského samosprávneho kraja sa ho zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti IKEA a Živice, ktorá projekt koordinuje.

Už od rána bolo z "Hubenky" počuť tóny chytľavej hudby. To študentky nacvičovali svoj koncert na slávnostné otvorenie svojej vynovenej záhrady - ukážku si pozrite na FB Živice. Super skladby sa striedali s príhovormi pani riaditeľky a hostí. Súčasťou programu bola aj živá ukážka všetkého, čo študenti a učitelia od jari stihli vo svojej školskej záhrade vybudovať.

Okrem posedenia z paliet, ktoré si už viacero tried vyskúšalo počas vyučovania, sa im podarilo postaviť vyýšený okrasný záhon, vybudovať bylinkovú špirálu, zasadiť ovocné stromy a kry, osadiť meteo stanicu aj hmyzí hotel a postaviť aj pocitový chodník. Všetky tieto prvky sadajú veľmi názorne a inšpiratívne využiť nielen na hodinách biológie, ale aj chémie, matematiky či fyziky.

Medzi stromami na šnúre viseli výtvarné diela mladších študentov, ktorí si už tiež vyskúšali vyučovanie vonku. Priamo na otvorení sme sa na chvíľu stali účastníkmi praktickej hodiny angličtiny a vraj je teraz o vyučovanie vonku v záhrade veľký záujem - baví to nielen deti, ale aj učiteľov.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky pani riaditeľkou bola nová záhrada, ktorá učí oficálne otvorená a po chutnom občerstvení nás ešte čakal krátky film o tom, ako záhrada na "Hubenke" vznikala. Pestrý program sa týmto skončil a ostáva len poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave podielali. Bol to skvelý zážitok!

Ďakujeme spoločnosti IKEA za dlhodobú podporu projektu Záhrada, ktorá učí.