Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

V októbri pokračujeme so slávnostnými otvoreniami viacerých učiacich záhrad - najnovšie v Košiciach na ZŠ Park Angelinum a vo Vrbove. Žiaci už vo svojich vynovených záhradách zažili aj prvé vyučovacie hodiny. Pozrite sa ako to u nich pri otvoreniach vyzeralo.

Slávnostného otvorenia na ZŠ Park Angelinum sa zúčastnilo vedenie školy, poslanec mestskej časti staré mesto, učitelia a žiaci 5 ročníka. Na úvod zaznela krásna ľudová pieseň a báseň o záhrade v podaní žiačok Zuzky a Esterky. Učitelia a žiaci si pripravili ukážkové hodiny z predmetov matematika, biológia, geografia a prírodoveda.

"Aj keď nám počasie veľmi neprialo, žiaci si užívali výučbu v peknom prostredí záhrady. Na zahriatie sa podávali bylinkové čaje a úroda jabĺk a hrozna. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšie vyučovanie v školskej záhrade," dodal koordinátor na ZŠ Park Angelinum, Matej Lukáč.

Záhradu, ktorá učí na ZŠ Vrbov zase otvorili symbolickým odomknutím brány. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili všetci žiaci školy, učitelia i vedenie. Pozvanie prijala aj pani starostka obce, pán farár, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia Rady školy, rodičia, starí rodičia, bývalí žiaci i zástupcovia regionálnych médií.

Koordinátorka projektu na škole Tatiana Grandová verí, že ich nová záhrada bude plne využívaná: "Vďaka úspechu v projekte a usilovnej práci žiakov, učiteľov, rodičov i starých rodičov sme v našej záhrade vytvorili prvky ako smerovník, jašteričník, vzorky hornín, potôčik, počítadlo, zvieratník a mnoho iných prvkov, ktoré žiaci využijú vo vyučovacom procese, ale aj na oddych.”

Pekný článok o otvorení učiacej záhrady vo Vrbove si prečítate aj na https://spis.korzar.sme.sk/c/20929541/vo-vrbove-maju-ziaci-zahradu-ktora-uci.html