Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Chcete, aby sa aj vaše deti učili matematiku alebo chémiu v školskej záhrade? Prihláste svoju školu do projektu Záhrada, ktorá učí do 18. januára 2019.

Záhrada, ktorá učí je projektom pre základné a stredné školy. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady, využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych. V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov.

Záhrada je spoločné dielo celej školy. Zapojíte doň žiakov, učiteľov školy, nepedagogický personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.

Čo poskytneme zapojenej škole?
- 3 - dňový kurz venovaný bádateľskému vzdelávaniu a tvorbe záhrad v termíne 1. - 3. 4 .2018;
- metodickú a odbornú podporu v dobe trvania projektu;
- finančnú podporu na zrealizovanie záhradných prvkov vo výške 1 300 eur;
- jednodňovú exkurziu „Túlavý autobus“ po inšpiratívnych funkčných Záhradách, ktoré učia;
- možnosť pokračovať v projekte aj v ďalšom roku.

Čo očakávame od zapojenej školy?
- súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy);
- spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. marca do 31. decembra 2019 (10 mesiacov)
- dodržiavanie zásad participácie pri plánovaní a realizácii Záhrady, ktorá učí;
- spolufinancovanie projektu zo strany školy vo výške 200 eur;
- aktívnu účasť zástupcov školy
- účasť koordinátora projektu a 3 žiakov (z 2. stupňa / stredoškolákov) na kurze;
- účasť koordinátora projektu na Túlavom autobuse;
- vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu Záhrady, ktorá učí;
- vytvorenie naplánovaných prvkov vo vašej záhrade do 30. septembra 2019;
- slávnostné otvorenie záhrady v mesiacoch september/október 2019;
- realizáciu aspoň 5 pilotných vyučovacích hodín v záhrade v mesiacoch september až november;

Ak sa chcete pridať k 30 existujúcim školám so Záhradou, ktorá učí, pošlite vyplnenú prihlášku do piatku, 18. januára 2019.

Viac info: polackova@zivica.sk, 0905 654 241

Generálnym partnerom projektu Záhrada, ktorá učí je IKEA.