Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Tento rok sa nám do projektu Záhrada, ktorá učí prihlásil rekordný počet škôl: 209! Všetkým záujemcom ďakujeme a vážime si ich iniciatívu pri zavádzaní inovácii vo vyučovacom procese.

Po dôkladnom zvažovaní porota zostavená zo zástupcov CEEV Živica a spoločnosti IKEA, ktorá je generálnym partnerom projektu, nakoniec z veľkého množstva vybrala 7 škôl, ktoré si tento rok s našou podporu vytvoria vlastnú Záhradu, ktorá učí a budú ju môcť naplno využívať pri vyučovaní:

Základná škola, Pohraničná 9, Komárno
Základná škola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
SZŠ Felix, Krásnohorská 14, Bratislava
Gymnázium Karola Štúra, Modra
Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou 154
ZŠ Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 85

Vybraným školám blahoželáme a tešíme sa na spolupráci pri vytváraní ďalších inšpiratívnych a učiacich plôch na školských pozemkoch!

Sledujte, ako si školy svoje záhrady postupne pretvárajú na našej Mape záhrad, ktoré učia.