Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

20 učiteľov a žiakov z 5 pilotných škôl v projekte Záhrada, ktorá učí, sa na 3-dňovom kurze naučilo ako si vytvoriť dobrodružné a náučné záhradné questy. Tie môžu využiť pri vyučovaní vonku - v rámci predmetov slovenčina, prírodoveda či biológia.

Okrem dobrodružných hľadačiek zažili aj bádateľské vyučovanie vonku a sami si vyskúšali navrhnúť vyučovacie hodiny s využitím okolitého prírodného materiálu.

Kurz sa konal vďaka finančnej podpore IKEA.