Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Tento rok Túlavý autobus so 40-imi nadšenými účastníkmi z radov pedagógov a verejnosti navštívil inšpiratívne záhrady na východnom Slovensku. Pozrite sa, čo všetko sme videli.

Aj špeciálna trieda sa učí vonku v záhrade

Na 1. zastávke v ZŠ vo Vrbove sme okrem skvelej ukážky prírodných vzdelávacích záhradných prvkov videli aj ukážku vyučovania špeciálnej triedy. Deti pôsobili koncentrovane, preberaná téma ich bavila a pán učiteľ ich zanietene zapájal do interaktívnych aktivít.

Iná skupina detí sa s pani učiteľkou venovala matematike hravou formou. Po ukážkach vyučovania pripravila škola pre účastníkov skvelé domáce občerstvenie.

Záhradný quest naživo

V záhrade Gymnázia v Lipanoch, ktorá bola našou 2. zastávkou, sme zažili originálne pripravený záhradný quest (hľadačku, ktorá nám priblížila všetky zaujímavé vzdelávacie prvky v záhrade spojené s určovaním rastlín). Hľadačkou nás sprevádzali pani učiteľky a aj študenti, ktorí na viacerých zastávkach questu recitovali indície v podobe básní.

Okrem hľadačky sme si vyskúšali aj tvorivú hodinu záhradnej matematiky a po skvelom vegetariánskom obede sme pokračovali na našu poslednú zastávku turné.

Jazierko s kačicami a záhradná geografia 

V záhrade ZŠ Park Angelinum v Košiciach sme autobusom dorazili až popoludní, no napriek tomu nás tam srdečne vítali deti aj s nadšenými učiteľmi. Počas prehliadky záhradných prvkov sme mohli sledovať aj párik kačíc, ktoré sa udomácnili v miestnom záhradnom jazierku uprostred sídliska.

A videli sme okrem inšpiratívne navrhnutého priestoru školského pozemku aj zaujímavú ukážku vyučovania geografie. Deti v záhrade trávia veľkú časť svojho školského dňa a bolo to vidno aj na ich nadšení, s akým spolupracovali s učiteľmi.

Ďakujeme ešte raz všetkým hosťujúcim školám aj účastníkom za nadšenie a spoluprácu.

Turné Túlavý autobus sa konal vďaka finančnej podpore IKEA.