Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

26. septembra sme slávnostne otvorili ďalšiu krásnu a inšpiratívnu záhradu, ktorá učí, tentokrát na Gymnáziu K. Štúra v Modre.

V priebehu niekoľkých mesiacov sa tento školský pozemok zmenil na nepoznanie – pribudlo množstvo zelene, vzdelávacie a relaxačné prvky, ale aj nové nápady na vyučovanie vonku.

Do pretvárania priestoru sa zapojili pedagógovia, študenti, rodičia aj bývalí absolventi, a to všetko za výdatnej podpory vedenia školy. Priestor bol navrhnutý veľmi citlivo a originálne využíva prírodné podmienky. Zmenil sa na obľúbené miesto, kam sa presunula veľká časť vyučovania, ale aj relaxačné a športové aktivity študentov.

Program slávnostného otvorenia sa začal umelecky - vystúpením študentky s hrou na mandolíne a spevom. Po nej sme sa prešli záhradou a študenti si spolu s pedagógmi pripravili praktické ukážky vyučovania z hodín fyziky (výroba pukancov pôsobením slnečnej energie), chémie (extrakty z kapusty, ruží a papriky), matematiky (výpočet plochy hmyzieho domčeka), výtvarnej, angličtiny, nemčiny, ale aj biológie.

Otvorenia sa spolu s nami zúčastnil aj zástupca spoločnosti IKEA, ktorá je generálnym partnerom projektu Záhrada, ktorá učí a pretváranie školských pozemkov na prírodné učebne podporuje finančne. Ďakujeme!