Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

15. októbra sme slávnostne otvorili ďalšiu inšpiratívnu záhradu, ktorá učí, tentokrát na Základnej škole v Marcelovej.

Záhrada, na ktorej tvorení škola pracovala od skorej jari, bola slávnostne otvorená vystúpením detského súboru, prestrihnutím pásky a nasledovali aj poďakovania všetkým, ktorí k jej premene prispeli finančne alebo manuálne.

V priebehu niekoľkých mesiacov pribudlo v školskom areáli množstvo nových vzdelávacích prvkov - vonkajšia učebňa s paletovým sedením, vtáčí strom, pocitový chodník, geometrické záhony aj jašteričník. Na otvorení sme si tiež vyskúšali praktickú hodinu matematiky s vytyčovaním obdĺžnika priamo v záhone, chémie, počas ktorej sme sledovali zafarbenie roztokov na základe pH a tiež prírodovedu s rozpoznávaním vtáčích hlasov a tvorivú výtvarnú.

Do pretvárania priestoru sa zapojili pedagógovia, žiaci, ich rodičia aj starí rodičia, ale aj vedenie obce a miestni podnikatelia.

Vedeniu školy aj všetkým pedagógom ďakujeme za príjemný zážitok a držíme palce pri vyučovaní v krásnej vynovenej záhrade!