Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Túto jeseň si svoju Záhradu, ktorá učí otvorili aj na ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou a na ZŠ Pohraničná v Komárne (Zelená škola), kde akciu spojili aj s jesennou slávnosťou tekvíc - na fotkách nižšie.

A keďže na otvorenie v Slatine sa prišla pozrieť aj Bánovská televízia, môžete si pozrieť krátke video, v ktorom uvidíte v akcii pri vyučovaní v záhrade decká aj ich šikovných pedagógov: https://www.youtube.com/watch?v=RVv6ve2kWGE