Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Tento rok sa nám do projektu Záhrada, ktorá učí prihlásil opäť ohromný počet škôl: 187! Všetkým záujemcom ďakujeme a veľmi si vážime vašu iniciatívu aj záujem o projekt a s ním súvisiace zavádzanie inovácií vo vyučovacom procese.

Po dôkladnom zvažovaní porota zostavená zo zástupcov CEEV Živica a spoločnosti IKEA, ktorá je generálnym partnerom projektu, nakoniec z veľkého množstva vybrala 7 škôl, ktoré si tento rok s našou podporu vytvoria vlastnú Záhradu, ktorá učí a budú ju môcť naplno využívať pri vyučovaní:

Spojená škola internátna, Spišské Vlachy, Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy 
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 956 33 Chynorany
Základná škola, Semerovo č. 110, 94132 Semerovo
Základná škola Trebatice, Hlavná 239/87, 922 10 Trebatice
Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin

Vybraným školám srdečne blahoželáme a tešíme sa na spolupráci pri vytváraní ďalších inšpiratívnych a učiacich plôch na školských pozemkoch!

Sledujte, ako si školy svoje záhrady postupne pretvárajú na našej Mape záhrad, ktoré učia.