V pondelok 1.októbra sme slávnostne otvorili učiacu záhradu Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave. Okrem...
Metodická príručka pre školy Záhrada, ktorá učí obsahuje nápady, ako učiť v školskej záhrade, praktické...
Chcete vidieť ako decká v záhrade Vzdelávacieho centra Zaježová počítali koľko kvetov rastie na čerešni a...