V roku 2019 sme v našej novej Záhrade, ktorá učí vytvorili spoločne nasledovné prvky:

  • Vyvýšené záhony
  • Pocitový chodník
  • Hmyzí hotel
  • Kompostovisko
  • Cintorín odpadu

Najväčší úspech v projekte...

Zapojenie detí, radosť a nadšenie pre prácu v záhrade, aj na realizácii projektu a príprave otvorenia. Zapojili sa deti z rôznych ročníkov a dokázali prispieť tým, čo ich najviac zaujalo, čo ich baví, v čom sa cítia byť dobrí, každý podľa svojich možností. Počas príprav sa deti dostali do rôznych tímov a preukázali schopnosť spolupracovať nielen v rámci triedy ale aj medziročníkovo. Projekt odprezentovali deti nielen na otvorení záhrady, ale ja pred spolužiakmi v škole na spoločnom stretnutí.

Povedali o novej záhrade...

Pri práci na modele krajiny na záhone: "My sme práve spojili niekoľko predmetov - geografiu, že modelujeme kopce a údolia - techniku, lebo tvoríme aj vyrábame a biológiu, lebo si do krajiny vysejeme rastliny.“ Po krátkom rozmýšľaní: „Možno aj fyziku, keby sme chceli spraviť rieky...“.