Na plánovaní a budovaní vzdelávacej záhrady v duchu prírodnej záhrady sa podieľali zanietení žiaci, pedagógovia, nepedagogickí pracovníci, rodičia a sympatizanti školy.

Vybudovali sme si tieto záhradné učiace prvky:

 • predzáhradku, ktorá učí pred vstupom do školy s trvalkovými okrasnými záhonmi a bylinkami
 • náučnú veľkoplošnú tabuľu s popisom podmienok ich správneho pestovania.
 • bylinná záhradka v tvare špirály je oázou voňavej krásy liečivých byliniek
 • stohový záhon v tvare pyramídy, vyvýšené záhony a zvislé závesné plochy určené na výsadbu kvetín – jedlých letničiek, rôznorodej skorej jarnej zeleniny, strukovín, okopanín
 • bobuľoviny /vinič, egreš, ríbezľa, josta/ a špeciálne malé odrody jabloní ideálne do malých priestorov
 • skupina jazierok rôznej hĺbky vytvára podmienky na celoročné pozorovanie vodných spoločenstiev rastlín a živočíchov, ktoré sú súčasťou vodného ekosystému aj pre určovanie kvality chemického zloženia vody  pozorovanie fyzikálnych vlastností vody.
 • sústava prepájacích schodísk z tvárnic spevnených kameňom a štrkom sa v čase hodiny dopravnej výchovy zmení na  hlavné a vedľajšie cesty.
 • kameninový chodníček je prekrásne sfarbený - nazrieme do jeho čarovného sveta hornín a minerálov a preskúmame ich vznik, chemické zloženie, význam pre prírodné prostredie a praktický význam pre človeka
 • farebné betónové palisády neslúžia len na spevnenie kopca navyše pomôžu výtvarníkom namiešať správnu farbu, naučia nás farby v cudzích jazykoch
 • dendrofón skrýva tajomstvo, ktoré vyriešia žiaci pri určovaní drevín, z ktorých je vyrobený
 • pieskovisko na hranie pre najmladších spolužiakov
 • multifunkčný stôl s pieskom na modelovanie podľa zadania
 • kompostér 
 • prírodná obývačka s posedením z drevených paliet

Povedali o záhrade..

Janko Čuhanič: ...a počítali sme objem vody v jazierku a aj plochu fólie, a ešte koľko farby spotrebujeme na nafarbenie valcových palisád!

Ivko Onda: „Mám tam najúžasnejší pocit na svete.“,