V roku 2019 sa nám podarilo na školskom pozemku vybudovať nasledovné vzdelávacie prvky:

 • učebňa v prírodnom prostredí - altánok
 • pocitový chodník
 • drevené náučné tabule
 • kvetinové a bylinkové záhony
 • záhony s geometrickými tvarmi
 • kvetináče z paliet - štyri ročné obdobia
 • ružový a levanduľový záhon
 • hmyzí hotel
 • jašteričník
 • geometrické lavičky
 • posedenie z paliet
 • meteostanica
 • ružica svetových strán
 • megavtáčia búdka
 • výsadba ovocného stromoradia

Najväčší úspech v projekte...

Náš školský dvor nadobudol environmentálny rozmer. Pri samotnej realizácii záhrady najväčším úspechom bola ochota žiakov aktívne sa zapojiť do projektu. Ich kreativita a angažovanosť sa prejavili počas budovania učebných prvkov v záhrade ako aj pri prípravách aktivít  a slávnostného otvorenia záhrady.

Povedali o novej záhrade...

„Hlboký zážitok, ktorý mení postoj k okolitej prírode a aj učeniu.“ – výrok pedagóga

„Pestrý program, krásna a tvorivá záhrada, jednoducho pochvala.“ – výrok rodiča pri slávnostnom otvorení záhrady