V roku 2019 sa nám v rámci projektu podarilo zrealizovať:

Pocitový chodník
Sedenie pre deti/ pre jednu triedu
Bylinkovú záhradu
Lúčnu záhradu
Skalku
Záhon ruží
Vysadenie kvetov pri vchode školy
Abecedu a čísla na stromy
Hmyzí domček
Osadiť lavičku

Najväčší úspech v projekte...

Veľmi ma teší častá otázka mojich žiakov, keď vojdem do triedy: "Pani učiteľka, kedy pôjdeme na záhradu?"

Som rada, keď moji žiaci sami hľadajú, ktoré učivo by sa dalo učiť v Záhrade a vymýšľajú spôsoby ako by sme sa tam dostali 🙂