V roku 2019 sa nám vďaka projektu Záhrada, ktorá učí podarilo na školskom pozemku vytvoriť:

Vyvýšený terasový geometrický záhon vysadený lúčnymi a okrasnými rastlinami

Kompostovisko

Hmyzí a motýlí hotel

Vtáčí hotel

Vtáčie búdky v tvare geometrických telies

Prírodnú učebňu, ktorá slúži aj ako oddychová zóna z lavičiek z drevených paliet

Alpínsky kopec

Poznávací vŕšok

Pocitový chodník z rôznych povrchov

• Doplnenie liečivých rastliniek do záhonov

Najväčší úspech v projekte...

Za najväčší úspech v projekte v roku 2019 považujeme za možnosť absolvovať celý proces a priebeh projektu – od jeho vzniku, zapojenia sa, spolupráce s naším vedením školy pri procese prerodu nášho školského pozemku na Záhradu, ktorá učí, spoluprácu žiakov, pedagógov a výmenu skúseností.

Povedali o novej záhrade, ktorá učí...

"Odteraz sa teším chodiť do školy!“ Samuel, 13 rokov.