V roku 2019 sa nám vďaka projektu Záhrada, ktorá učí zatiaľ podarilo na pozemku vytvoriť:

a) Vyvýšený terasový geometrický záhon – vysadený lúčnymi a okrasnými rastlinami,
b) Kompostovisko
c) Hmyzí a motýlí hotel
d) Vtáčí hotel, búdky a krmítka – niektoré sú v tvare geometrických telies
e) Prírodná učebňa – pripravená je z paliet, lavičiek a dreveného sedenia

Na jeseň ešte čaká na zrealizovanie a dokončenie:
a) Alpínsky kopec je zrealizovaný čiastočne
b) Poznávací vŕšok je zrealizovaný čiastočne
c) Pocitový chodník