V roku 2019 sme v našej záhrade, ktorá učí vybudovali:

  • Ježkov domček
  • Divoký kút
  • Solárna sušiareň
  • Pocitový chodník
  • Interaktívny panel na výučbu slovenského a anglického jazyka a ďalších predmetov

Najväčší úspech v projekte...

Žiaci sa tešia. Nová záhrada ich láka von a budú si tiež viac vážiť svoje prostredie.