Vďaka projektu Záhrada, ktorá učí, sme v roku 2017 na záhrade vytvorili:

Altánok, jazierko s rastlinami a rybami, (geometrické) kvetinové záhony s trvalkami a letničkami, skalka, zeleninové hriadky, malinovisko a jahodovisko, hmyzí hotel, ovocný sad, stromy poznania (náučný chodník), „divočina“ s mini-močiarom, ohnisko so sedením, ilustračné včelie úle, paletové sedenie a oddychové zóny, kompostovisko, rozhľadňu nad školskou záhradou, detské hracie prvky (minivláčik, stojisko pre bicykle).

Prvky sme využili na týchto predmetoch:

Chémia a biológia – rôzne merania zloženia vody, pôdy, pozorovanie živočíchov a rastlín a ich porovnávanie.

Matematika – práca s geometrickými tvarmi a uhlami, prepočty vzdialeností, percentá vyskytujúcich sa prvkov a prírodných prvkov.

Geografia – mapovanie terénu, modelovanie pomocou moderných IKT-aplikácií, zakresľovanie a analyzovanie terénu, pozorovanie hviezdnej oblohy počas dňa.

Informatika, sloh – tvorba reklamy na školskú záhradu, grafické znázornenie vizualizácie záhrady, elektronický herbár fauny a flóry v záhrade.

Slovenský jazyk a literatúra – letná čitáreň, opisy a rozprávania zo života „divočiny“.

Výtvarná a regionálna výchova – práca s prírodným materiálom záhrady, landart.

Hudobná výchova – nahrávanie zvukov zvierat (rôzne vtáctvo) – mixovanie a vytváranie audio-skladieb, tanec na prírodné motívy.

Anglický/nemecký/ruský jazyk – slovník CLIL (jazykovo integrovaného vyučovania) prvkov školskej záhrady.

Technika/Svet práce – rozvoj manuálnych a technických zručností, znalosti v pestovaní a udržiavaní rastlín, tvorba jednoduchých záhradných a parkových prvkov (najmä produkty z dreva a iného prírodného materiálu).