IMG_20200624_102127

Škole sa počas roka 2020 podarilo vytvoriť:

edukačné kamene, pocitový chodník, systém zadržiavania dažďovej vody s ručným čerpadlom, Artušov kruh (systém sedenia a pracovného stola z klátov bez ohniska), orientačné stĺpy.