119613377_881447522262543_5839236883974296326_n

Najmä zásluhou našich majstrov odbornej výchovy a im pridelených žiakov sme upravili terén, vyrovnali staré volejbalové ihrisko, zasypali štrkom a očistili celé okolie plochy. Nakúpili a pripravili sme paletové sedenie, ktoré budeme inštalovať v jarných mesiacoch. Pripravujeme tiež vzdelávacie prvky:

  • vzorkovnica ihličnatých a listnatých drevín s popisom, so slovenským a latinským názvom a obrázkom, v budúcnosti plánujeme jednotlivé prvky použité v danom projekte popísať anglickými názvami, ktoré by študenti využili pri opise prostredia , v ktorom sa reálne môžu učiť niektoré hodiny anglického jazyka
  • slnečné hodiny vytvorené a používané pri hodinách fyziky
  • drevená mapa(súčasť stolíka pri sedení), ktorá bude vo forme puzzle a budú na je vyznačené štáty hovoriace anglickým a nemeckým jazykom
  • informačné tabule a skrinku na výmenu kníh.