V rámci univerzitnej záhrady, ktorá učí sme v roku 2019 stihli spoločne vybudovať:

  • infiltračné pásy
  • hmyzí hotel
  • dažďovú záhradu
  • vyvýšené záhony
  • zónu divočiny

Proces  plánovania a vzniku prvkov bol súčasťou výučby na Fakulte ekológie a environmentalistiky v zimnom semestri – boli využívané na výčbu.

Najväčšie úspechy v projekte:

  1. ako učitelia sme vyskúšali so študentami projektovú výučbu s prepojením viacerých predmetov workshopovou formou
  • študenti si vyskúšali medziodborovú spoluprácu v praxi
  • premenili sme spoločne – študenti a učitelia plány záhrady do reality
  • študenti prvého ročníka mali záujem o vyvýšené záhony a začali pestovať
  • skupina študentov, ktorí plánovali záhradu, sa po tejto skúsenosti zapojila do súťaže „Súťaž pre vodu“ a získala 2. miesto s projektom "Dažďové vody v Banskobystrickom pivovare"

Povedali o záhrade...

„Učiť praxou je ťažšia, ale dôležitá cesta.“ učiteľ dendrológie

„Táto čerešňa je prvý strom, ktorý som zasadila.“ študentka 3. ročníka