Na našej záhrade, ktorá učí sme v roku 2018 vybudovali:

  • náučné tabule
  • hmyzí hotel
  • smerovník
  • kompostovisko z vŕbových prútov (však sme vo Vrbove :-))
  • vyvýšený záhon z vŕbových prútov
  • aj tok pre vodný prameň

Na hodine biológie vysvetľoval pán učiteľ žiakom šiesteho ročníka v areáli našej školskej záhrady kolobeh vody. Využil na to vodný prameň, ktorý vyviera v záhrade. Spolu so žiakmi si vysvetlili, aké poznáme typy vôd podľa výskytu i podľa použitia.

Na hodine matematiky sme hľadali informácie pre smerovník, ktorý bude osadený v areáli školy. Na našom smerovníku budú uvedené reálne vzdialenosti ôsmych slovenských miest od našej obce Vrbov uvedené v kilometroch. Žiaci zistili, že vzdušná vzdialenosť a cestná vzdialenosť sa od seba dosť výrazne líšia. Preto sme na tabuľkách uviedli obe vzdialenosti. Pracovali sme s mapou, informácie o vzdialenostiach sme vyhľadávali na internete.

Žiaci špeciálnych tried využili na vzdelávanie bylinkovú špirálu, kde si na rastlinkách priblížili stavbu tela rastlín, pozorovali listy, ich uloženie na stonke i stavbu kvetu.

Povedali o záhrade...

Cyntia, 7. roč.: „Nikdy by som nepovedala, že v škole budeme mať potôčik, vyvýšený záhon, pocitový chodníček, bylinkovú špirálu a veľa ďalších prvkov. Som rada, že tu také niečo máme a môžeme sa tým pýšiť.“

Vratko, 7. roč.: „Veľmi sa teším, keď ideme na technike pracovať von. Teším sa, keď sa to v areáli školy rozrastie a našou prácou dosiahneme pekný výsledok. Učenie sa v prírode je super nápad.“