Veľmi vítame možnosť preniesť učenie z tried do prírody. Naša školská záhrada je umiestnená v strede pozemku, medzi budovami školy. Zatiaľ ju využívame najmä na Svete práce a Ekológii, no hľadáme cesty aj na vyučovanie ostatných predmetov.

Doposiaľ sme vytvorili tieto záhradné učiace prvky:

  • kompostoviská
  • vyvýšené záhony,
  • bylinkovú špirálu
  • zelenú strechu
  • drevené posedenie pre celú triedu
  • jazierko
  • kvetinové záhony
  • ovocný sad zo starých odrôd drevín
  • priestor s jedlými kríkmi
  • vertikálna záhrada - popínavé rastliny k novému prechodu medzi budovami na školskej záhrade

Pracujeme v podstate stále na záhradke - na udržiavaní jednotlivých prvkov. Novo nasadené rastliny treba stále polievať a na jar sme sadili a čistili sme jazierko.

Využívame celú záhradu. Deti sú zvedavé, pozorujú, skúmajú a prirodzene sa učia. Novinkou sú rybky v jazierku, z čoho majú deti obrovskú radosť, stále sa na ne chodia pozerať. Záhrada je využiteľná na všetkých predmetoch, ale hlavne pre praktický život. Získavanie skúsenosti z pozorovania života v nej a fungovania vzťahov medzi jednotlivými zložkami učí dôležitosti každého organizmu a časti v prírode. Ale najmä, deti si utvárajú pozitívny vzťah k svojmu prostredie, tvoria ho, sledujú zmeny a vytvára sa u nich dobrý potenciál na tvorbu nezvratnej lásky k prírode.

Do chodu záhrady sú zapojení všetci žiaci, ale najviac žiaci II. stupňa

Povedali o záhrade...

"Existencia školskej záhrady mi priniesla pocit domácej atmosféry. Človek sa môže pokochať nielen pohľadom, ale môže využiť aj jej praktickú stránku. Bylinková špirála ponúka všetkým veľký výber byliniek na prípravu čaju a osviežujúcich nápojov."Šárka, učiteľka

"Som rád, že sa naše deti formujú k láske k prírode a tak sa stávajú aj všeobecne citlivejšími bytosťami." - Marián, špeciálny pedagóg