Projekt Záhrada, ktorá učí začal v júli 2013 a stále pokračuje a rozvíja sa. Partnerom projektu v jeho počiatkoch bola nórska organizácia FEE Norway a doteraz intenzívne spolupracujeme s českou organizáciou Chaloupky o.p.s.

V Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica nám záleží na tom, aby školy využívali svoje pozemky udržateľným spôsobom a deti nestratili kontakt s prírodou, ktorá podnecuje ich zvedavosť a inšpiruje k učeniu sa nových vecí.

Záhradu, ktorá učí podporuje