V roku 2019 sa nám podarilo na školskom pozemku vybudovať:

- vŕbovú stavbu a tunel z prútia,
- Artušov kruh – ohnisko,
- motýlí a včelí záhon,
- zasadili sme živý plot,
- popínavé rastliny pre budúci zelený múr,
- rozšírili sme druhy byliniek v špirále a vodných rastlín v okolí jazierka,
- vytvorili sme model zelenej strechy na hmyzom hoteli,
- vybudovali sme jašteričník,
- spojazdnili sme studňu,
- vo vyvýšenom záhone pestujeme zeleninu

S realizovaním pokračujeme aj na jeseň 2019.