V roku 2019 sa nám podarilo na školskom pozemku vybudovať:

- vŕbovú stavbu a tunel z prútia,
- Artušov kruh – ohnisko,
- motýlí a včelí záhon,
- zasadili sme živý plot,
- popínavé rastliny pre budúci zelený múr,
- rozšírili sme druhy byliniek v špirále a vodných rastlín v okolí jazierka,
- vytvorili sme model zelenej strechy na hmyzom hoteli,
- vybudovali sme jašteričník,
- spojazdnili sme studňu,
- vo vyvýšenom záhone pestujeme zeleninu

Najväčší úspech v projekte...

Keďže máme dlhodobo veľký problém so suchom na školskom pozemku, za najväčší úspech považujeme vybudovanie vlastnej studne, pomocou ktorej sme polievali záhradu a ušetrili sme tým mestskú vodu aj financie.

Povedali o záhrade...

"Praktické matematické úlohy vonku pripadali žiakom ako hra, pracovali spontánne, navzájom si pomáhali" – učiteľka matematiky roč. 5. – 9.

"Vonku sa učí omnoho ľahšie" – žiak 3.B

"Hodina vonku priaznivo pôsobila na deti, zadania učiteľky plnili s nadšením, pracovali všetci, veľmi ich bavila skupinová práca" – rodič žiaka 3.B