V školskej záhrade sme si v roku 2017 a 2018 vytvorili:

  • sedenie okolo ohniska - Artušov kruh
  • tiež sedenie z paliet pod pergolu
  • infotabuľky s označením stanovíšť
  • napájadlo pre vtáčiky
  • skalku s pieskoviskom - Landart
  • kompostovisko
  • motýlí kvetinový záhon
  • doplnili sme bylinkovú záhradku
  • vysadili nové ovocné stromy do sadu, tiež bobuľové kríky - maliny, čučoriedky, egreše a ríbezle

Záhradu a jej prvky využíva školský klub každý deň na edukačné aj športové aktivity, prebiehala v nej výučba predmetov prírodoveda, matematika, geografia, chémia, fyzika, biológia, technické práce, hudobná a výtvarná výchova aj cudzie jazyky...

Každoročne na záhrade robíme celoškolské aktivity - rovesnícke vyučovanie pre mladších spolužiakov (orientačné hry) ku Dňu vody, Dňu Zeme - Mladý záhradkár, Dnes učí záhrada - na jar, na jeseň zase ku Dňu stromov - hľadanie pokladu s využitím geocashingu, tiež tradičný Lekvár na jednotku - varenie slivkového lekváru spojené s ukážkami tradičných remesiel, ochutnávky bylinkových čajov, stretnutia škôl z okolia...

V záhrade máme až 3 rôzne posedenia pre výučbu vonku. Síce ani jedno nie je zastrešené, ale na učenie vonku na čerstvom vzduchu priamo v prírode stačí. Konečne sa rozbehlo učenie vonku vo viacerých triedach, aj predmetoch.

Povedali o záhrade...

Žiaci hlavne počas teplých jarných a jesenných dní veľmi radi privítajú, keď ich učitelia zoberú na výučbu von, takže často počuť: "Super, dnes sme boli vonku skoro celý deň!" Alebo: "Nevedela som, že máme na záhrade aj pažítku...", "Na prírodovede sme pod brezou našli hríby!" "V hmyzom hoteli sme videli chrobáčiky, aj lienky..."