Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Chcete vidieť ako decká v záhrade Vzdelávacieho centra Zaježová počítali koľko kvetov rastie na čerešni a lovili pijavice v miestnom potoku?

Pozrite si video z kurzu Záhrada, ktorá učí, na ktorom sa zúčastnili školské tímy (1 učiteľ/ka + 3 žiaci) zo siedmych nových škôl zapojených do projektu 🙂