Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Chcete sa na školskom či súkromnom dvore náučne zahrať alebo si aktívne preopakovať učivo?

Stiahnite si herný plán outdoorovej hry Hmyzie kľučky podľa svojich preferencií, ktorý pre vás pripravil projekt Záhrada, ktorá učí v rámci Mesiaca učenia vonku.

K dispozícii máte na stiahnutie plnú, čiastočnú a prázdnu farebnú alebo čiernobielu verziu herného plánu pre tlač vo formáte A3 a A4.

plna-verzia
Návrh na doplnenie
Prázdna verzia

Veková kategória: nelimitovaný

Čas hry: nelimitovaný

Vyučovací predmet: nelimitovaný

Počet účastníkov: nelimitovaný

 

Pravidlá hry

Herný plán:

 • plnú verziu si stačí vytlačiť
 • čiastočná verzia umožňuje dopísať úlohy podľa vlastných preferencií k úvodnému pokynu v políčku (úlohy môže tvoriť učiteľ/ka, rodič, žiaci)
 • prázdna verzia umožňuje prispôsobiť hru úplne svojim potrebám resp. preberanému učivu; možnosť vyfarbenia a voľbu strany štartu a cieľa (úlohy môže tvoriť učiteľ/ka, rodič, žiaci)

Pomôcky:

 • vytlačený herný plán s možnosťou uchytenia proti sfúknutiu vetrom
 • kocka/kocky
 • prírodné figúrky

Hráči:

 • podľa veľkosti a zloženia skupiny sa hra môže hrať individuálne (každý žiak/čka za seba), skupinovo (napr. skupina 15 detí môže byť rozdelená do 5-ich skupín po 3 - úlohy plnia ako skupina), alebo ako celá trieda (žiaci spoločne riešia každú úlohu)

Pravidlá hry:

 • hru hráme s jedným herným plánom na školskom dvore, v prírode alebo doma na záhrade
 • určíme si v akej zostave chceme hru hrať (individuálne, skupinovo, jeden tím)
 • v úvode je úlohou žiakov za krátku chvíľu nájsť prírodnú figúrku, s ktorou budú hrať - kamienok, drievko, list a pod. (skupina hrá iba s jednou figúrkou)
 • hráči sa postavia na "ŠTART" a striedavo hádžu kockou; číslo, ktoré na kocke padne určuje počet políčok, o ktoré sa hráč na hernom pláne posunie
 • políčko, na ktorom sa hráč ocitol určuje, akú úlohu má splniť, aby mohol pokračovať v hre, ostatní spoluhráči zatiaľ splnenie tejto úlohy sledujú a nasledujú až po jej splnení
 • hra končí, keď sa všetci hráči dostanú do cieľa (nevyžaduje sa presný hod kockou)

Alternatívy k hre:

 • nie každé políčko musí obsahovať úlohu
 • políčka môžu obsahovať úlohy v štýle "Vráť sa o 5 políčok späť", "Presuň sa o 3 políčka dopredu" a pod.

Pre vyššie ročníky:

 • Otázky - učiteľ/ka si môže na herný plán pripraviť otázky na preopakovanie učiva vo vonkajšom prostredí (žiak/žiaci odpovedajú na tie otázky, kde sa nachádza ich figúrka)
 • Diskusia - herný plán môže obsahovať témy, o ktorých chce učiteľ/ka diskutovať (diskutujeme o téme, na ktorej sa ocitla figúrka)
 • Písomné úlohy:
  • slovenský jazyk - herný plán obsahuje konkrétne slová - žiak/čka tvorí slohovú prácu, alebo básničku na tie slová, ktoré nazbieral po ceste hrou do cieľa
  • matematika - herný plán obsahuje heslá ako "rovnica", "uhol" a pod. - žiak/čka dostane za úlohu vypočítať matematický príklad, ktorý prislúcha danému políčku
 • Výtvarné úlohy - nakresli dielo, ktoré bude obsahovať tie prvky, na ktoré si stúpil figúrkou na hernom pláne
 • Telovýchova - políčka obsahujú pohybové úlohy (5 klikov, 40 skokov cez švihadlo, obehni školský pozemok)

Vaše zážitky a skúsenosti môžete zdieľať v našej facebookovej skupine Hurá von! Učíme (sa) vonku.

1620305986339
Foto: Gábor Pásztor