Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Učiť sa dá rôznou cestou,
zažili sme tvorbu questov. 🕵️‍♀️
Skúmali sme, plánovali,
všetko vonku testovali. ⛅️
Školské tímy boli skvelé,
hľadačky už máme celé. 👌

Questy sú rýmované hľadačky, ktorých tvorbe sme sa venovali na našom poslednom kurze pre pilotné školy v projekte Záhrada, ktorá učí a školy zapojené v projekte SadOVO🌳🌲

Vďaka nasadeniu a kreativite účastníkov spoznal aj náš tím ďalšie zaujímavé miesta okolo Vzdelávacie centrum Zaježová.

V programe nechýbala ani ukážka vyučovania vonku na rôznych predmetoch, kde sa inšpirovali školy navzájom.

Prinášať príklady dobrej praxe sa nám darí vďaka podpore IKEA a Zeleného vzdelávacieho fondu.

1-22
1-156
1-19
1-50
1-69
1-162
1-245
1-141
1-133
n