Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Viete, že pri správne položenej otázke sa bádateľom môže stať každý z nás?

Podarilo sa to aj 5 tímom základných, špeciálnych a stredných škôl na inšpiratívnom kurze o učení vonku vo Vzdelávacie centrum Zaježová, kde sme až 90 % času strávili na čerstvom vzduchu v prírode. Tímy bádaním zistili, koľko a akých druhov rastlín rastie na zelenej streche sauny, či aké druhy živočíchov obývajú záhradné jazierko a čo obmedzuje ich početnosť.

Spoločne sme tiež vonku vyskúšali vyučovanie zážitkovej vlastivedy, biológie, slovenčiny, matematiky aj dejepisu a inšpirovali sa navzájom.

Premieňať školské záhrady na vonkajšie učebne, motivovať k učeniu vonku a prepájať inovatívne školy sa nám darí vďaka podpore spoločnosti IKEA a Zeleného vzdelávacieho fondu.

40
5