Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Poznáte netradičné prvky a princípy fungovania ekologických školských záhrad?

Otestujte sa v krátkom kvíze!