Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Záhrady, ktoré učia hľadajú nového partnera. O učenie vonku a tvorbu prírodnej učebne je medzi školami vysoký záujem, s vašou podporou im vieme pomôcť tento sen zrealizovať a dlhodobo rozvíjať.

Ak sa vám filozofia a poslanie tohto projektu páči, zaujímajú vás široké možnosti spolupráce a chceli by ste získať podrobné informácie o jeho nastavení, cieľoch a fungovaní počas roka, neváhajte nás kontaktovať na polackova@zivica.sk.