Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Aj tento rok vám ponúkame možnosť vidieť ukážkové záhrady, ktoré učia., tentokrát na východe Slovenska. Štartujeme v piatok 17. mája ráno z Popradu.

Na čo sa môžete tešiť

Navštívime autobusom 3 inšpiratívne  školské záhrady, kde uvidíme, ako sa záhrada dá pretvoriť na tvorivú prírodnú učebňu a dozvieme sa, že veľká časť predmetov sa dá vyučovať aj mimo klasickej triedy.

Turné Túlavý autobus je určené pre zástupcov škôl, ako aj pre širšiu verejnosť.

Trasa Túlavého autobusu

Na trase Poprad – Vrbov – Lipany - Košice - Poprad navštívime školské učiace záhrady na dvoch základných a jednej strednej škole, po ktorých nás prevedú samotní žiaci a pedagógovia.

Dôležité info:

Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu do/zo Popradu k miestu nástupu/výstupu. Počas akcie bude zabezpečený obed v školskej jedálni. Predpokladaný návrat do Popradu je o 17:00.

V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 10. máji si Živica vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 20 eur.

Registrovať sa je možné do piatka, 10. mája 2019 do 12.00 vyplnením registračného formuláru na https://www.zivica.sk/sk/tulavy-autobus.

Počet účastníkov je obmedzený.

Prípadné otázky píšte na polackova@zivica.sk

Akcia sa koná vďaka finančnej podpore IKEA.