Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Školské tímy  zo 7 nových škôl v projekte Záhrada, ktorá učí, si na 3-dňovom kurze v Zaježovej vyskúšali ako vyučovať v školskej záhrade. Dozvedeli sa aj ako vyextrahovať farbivo z rastlín na hodine chémie alebo ako tam učiť angličtinu či využiť prírodné materiály ako učebné pomôcky.

Zažili aj inšpiratívny bádateľský blok s naším kolegom Martinom Křížom z partnerskej organizácie Chaloupky a tiež dobrodružnú nočnú hru. Teraz si získané vedomosti testujú na svojich školách a budujú si vzdelávacie prvky v školských záhradách, ktoré majú vyučovanie vonku ešte viac podporiť.

Kurz sa konal vďaka finančnej podpore IKEA.